Stichting WoonDroom Leusden

Waar staan we nu?

 • Het bestuur is gevormd, de stichting opgericht en de Anbi status toegekend. 
 • Er ligt een uitgebreid projectplan.
 • Het programma van eisen is klaar. 
 • De eerste subsidies zijn aangevraagd en ook al ontvangen. 
 • De website is gelanceerd en druk bezocht. 
 • Via social media en kranten weet Leusden wie we zijn. 
 • Er is veelvuldig, constructief overleg met de Gemeente Leusden en Omthuis over een locatie in Leusden. Ook zijn de gemeente, de woningstichting en WoonDroom Leusden met omwonenden in gesprek.
 • Daarnaast blijven we zoeken naar grond of een (te verbouwen) pand om onze woondroom te realiseren. We hebben ongeveer 1200 m2 woonoppervlak nodig.
 • We hebben een enthousiast Comité van Aanbeveling
 • Aan de hand van het activiteitenplan werken we verder aan onze woondroom.
 • Onze jaarrekening 2022 vind je hier. 
 
 
 
E-mailen