Stichting WoonDroom Leusden

Wat willen wij?

Ons doel is om voor onze kinderen met een verstandelijke beperking een kleinschalige woonvorm van 16 levensloopbestendige woningen/appartementen in Leusden te realiseren in een sociale omgeving met voldoende buitenruimte waar noodzakelijke voorzieningen zoals professionele (24-uurs) zorg en toezicht aanwezig zijn. Wij willen een fijn huis creëren waar zij zich veilig en thuis kunnen voelen, zich verder kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk samen kunnen wonen en leven. 


Uitgangspunten: 

Wij gaan uit van wat onze jongeren wél kunnen! Wij willen dat ze erbij horen en hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Van belang is daarom dat de woonvorm in de buurt van winkels, openbaar vervoer en recreatieve voorzieningen ligt.  

Ook hebben alle jongeren een dagbesteding, willen gezamenlijke activiteiten ondernemen en dingen voor de groep of elkaar doen. 

De toekomstige bewoners zien wij als een mix van dames en heren met een verstandelijke beperking - die bij de start tussen de 18 en 30 jaar oud zijn - en graag zelfstandig willen wonen en met passende begeleiding en (24-uurs) zorg goed in staat zijn om zichzelf te (leren) verzorgen. 

Bij het samenstellen van de groep wordt, met ondersteuning van een onafhankelijke gedragsdeskundige, onderzocht of er een goede match tussen bewoners kan gaan ontstaan. 


 
 
 
 
E-mailen